Arbetet med att få ett fibernät för bredband i Närkesberg pågår.
Här finns information om planerna och hur läget är just nu.
  • IP Only

    IP Only har skickat ut ett erbjudande om fiber till fastighetsägare utanför området där Fibergruppen ska bygga ett fibernät. Detta erbjudande har inget samband med Fibergruppens nät, det som Närkesbergs Fiberförening har varit …

    Läs mer »
  • Intresseanmälningarna