Arbetet med att få ett fibernät för bredband i Närkesberg pågår.
Här finns information om planerna och hur läget är just nu.