Hem / Bredband / Intresseanmälningarna

Intresseanmälningarna

Nu har Närkesbergs Fiberförening sammanställt intresseanmälningarna och skickat dom till Fibergruppen AB som ska bygga nätet.
Lite statistik:

  • Av de tillfrågade 123 fastigheterna har 94 anmält intresse. Det är 74%.
  • Inom det planerade området finns det 59 hus med permanentboende. Alla har anmält intresse!
  • Av de 60 fritidsbostäderna inom området är det drygt hälften som är intresserade.
  • Strax utanför området (inom några hundra eter från ”ändarna”) finns det ytterligare c:a 10 fastigheter med intresse. Fiberföreningen ska arbeta för att få med så många som möjligt av dom också.

Det är okänt hur läget är i de andra områdena i kommunen (t.ex. Mariedamm och Gålsjö/Svaldre) men Närkesberg ligger över målet Fibergruppen satte för att gå vidare.

Nästa steg är att Fibergruppen tar kontakt med fastighetsägare som har anmält intresse för att diskutera exakt dragning och skriva bindande avtal. Det kommer förmodligen att ske under hösten.