Hem / Föreningen Östra Lerbäcks Historia

Föreningen Östra Lerbäcks Historia

Föreningen Östra Lerbäcks Historia ägnar sig åt att dokumentera Närkesbergs historia.

Fram till 1914 fanns inte namnet Närkesberg, utan trakten hette Östra Lerbäck. För att bevara det ortnamnet används det i föreningens namn.

Böcker
Föreningen bildades för att göra boken Från Östra Lerbäck till Närkesberg, som kom ut 2006.
Arbetet fortsatte och resulterade 2010 i boken Närkesberg – Bondförnuft i nya tider.

Byavandringar
Föreningen har ansvaret för byavandringarna i Närkesberg, en verksamhet som startade 1982.

Bildsamling
Föreningen har över 3 000 skannade bilder, ett urval av över 70 000 studerade bilder från Närkesberg. Bilderna, med uppgifter om vilka som är på dom mm är en unik skatt.

Historievandringar
Föreningen ordnar vandringar med olika historiska teman på beställning för grupper.

Kontakt

Mejladress till föreningen: narkesbergsboken2@telia.com

Ordförande: Anders Lindkvist
tel: 070-209 55 38
adress: Emme 433 Tallen, 496 98 Närkesberg

Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen?
Sätt in årsavgiften 100 kr på bankgiro 792-9250.

Glöm inte att uppge ditt namn.

Styrelse

Styrelsen består 2024 av:
Anders Lindkvist, Emme, ordförande
Lennart Eklund, Eketorp, kassör
Eivor Nilsson, Folketorp, sekreterare
Miriam Kajtner, Solgården
Tommie Silver Kajtner, Solgården
Bengt-Göran Eriksson, Bengtstorp