Hem / Byavandringar

Byavandringar

Den första byavandringen arrangerades av Närkesbergs IK 1982. 1983-2010 var Närkesbergs IK, Lerbäcks Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan arrangör genom att tillsätta Närkesbergs Byavandringskommitté. Nu är det Föreningen Östra Lerbäcks Historia som är ansvarig för byavandringarna.

Byavandringarna har besökt alla byar i Närkesberg, de flesta två gånger.
2023 blir det en industrivandring i Getabo där vi besöker gruvor, platser för kvarn, sågverk, stånggång mm

Inför vandringarna dokumenteras byns historia i ett häfte. Bland annat finns en lista över personer som har bott i byn från 1780 till en bit in på 1900-talet. Alla byavandringshäften gjorda från 1982 till 2019 finns till salu. Kontakta Anders Lindkvist 070-209 55 38 om du är intresserad av dessa.