Hem / NIK-aren

NIK-aren

NIK-aren är Närkesberg Idrottsklubbs klubbtidning men också Närkesbergsbygdens egen lokaltidning. Den kommer ut med 4 nummer per år (i april, juni, september och december) sedan 1979.

Tidningen finansieras av reklam och trycks upp i 2500 ex. Den delas ut i brevlådor i Sydnärke och finns dessutom i vissa affärer mm.

Redaktionskommitté:
Siw Adolfson, tel 072-252 35 51, adolfson#telia.com
Inger Falkenström, tel 076-807 37 16, inger.falkenstrom#live.se
Håkan Gustafsson, tel 070-549 82 33, hawkan65#gmail.com
Ansvarig utgivare: Karolina Eriksson, tel 076-848 64 67, erikzon#live.se
byt # till @ i mailadresserna

Grafisk form och produktion: Bild&Kultur

Här kan du ladda hem de senaste årens nummer som pdf-filer:

NIKaren_1_2023

NIKaren_4_2022
NIKaren_3_2021
NIKaren_2_2021
NIKaren_1_2021

NIKaren_4_2020
NIKaren_3_2020
NIKaren_2_2020
NIKaren_1_2020

NIKaren_4_2019
NIKaren_3_2019
NIKaren_2_2019
NIKaren_1_2019

NIKaren_4_2018
NIKaren_3_2018.pdf
NIKaren_2_2018.pdf

NIKaren_1_2018.pdf

NIKaren_4_2017.pdf
NIKaren_3_2017.pdf
NIKaren_2_2017.pdf

NIKaren_1_2017.pdf

NIKaren_4_2016.pdf
NIKaren_3_2016.pdf

NIKaren_2_2016.pdf

NIKaren_1_2016.pdf

NIKaren_4_2015.pdf
NIKaren_3_2015.pdf
NIKaren_2_2015.pdf

NIKaren_1_2015.pdf

NIKaren_4_2014.pdf
NIKaren_3_2014.pdf
NIKaren_2_2014.pdf
NIKaren_1_2014.pdf

NIKaren_4_2013.pdf
NIKaren_3_2013.pdf

NIKaren_2_2013.pdf

NIKaren_1_2013.pdf

NIKaren_4_2012.pdf
NIKaren_3_2012.pdf

NIKaren_2_2012.pdf

NIKaren_1_2012.pdf

NIKaren_4_2011.pdf
NIKaren_3_2011.pdf

NIKaren_2_2011.pdf

NIKaren_1_2011.pdf

NIKaren_4_2010.pdf
NIKaren_3_2010.pdf
NIKaren_2_2010.pdf
NIKaren_1_2010.pdf

NIKaren_4_2009.pdf
NIKaren_3_2009.pdf
NIKaren_2_2009.pdf
NIKaren_1_2009.pdf