Hem / Årets Närkesbergare

Årets Närkesbergare

Titeln Årets Närkesbergare har sedan 1994 delats ut till en person eller grupp som har gjort en insats för Närkesberg. Det kan vara för en insats under året eller för ”lång och trogen tjänst”.

Årets Närkesbergare utses av styrelsen för Närkesbergs Byaråd. Av det skälet kan inte personer få priset när de sitter i styrelsen. Alla är välkomna att komma med förslag och det har varje år funnits flera kandidater att välja bland.

Priset är, förutom äran, ett diplom och pengar. Priset delas ut på byastämman (Byarådets årsmöte) efterföljande vår. Tidigare har priset ibland delats ut innevarande år.

2020, 2021 och 2022 ingen utsedd

2019 Davide Lindqvist och Sandra Walther
För KrogenSomInteFinns

2018 ingen utsedd

2017  Bo Björnberg
För att ha lett gymnastiken under lång tid

2016  Majlis & Carr Göransson
För sitt ideella omhändertagande av två flyktingbarn

2015  Kerstin Lindkvist
För sitt ideella engagemang i många sammanhang

2014  Björn-Erik Andersson
För sitt arbete med att rusta upp Toltorps Missionshus, Sveasalen och Björklundavallen

2013   Gunnar, Joacim och Carina Närkeby
För sitt företagande

2012   Styrelsen för projektet Besök Närkesberg
För sitt arbete att göra Närkesberg känt som turistort för att skapa arbetstillfällen

2011   Lennart Jansson, Gilltorp
Närkesberg siste mjölkbonde

2010   Åke Karlsson, Berg
Till ”mr Närkesberg” för mångårigt arbete för Närkesberg och för att göra reklam för Närkesberg i många sammanhang. För sitt arbete i NIK, bl.a. som ordförande i 42 år

2009   Nya Närkesbergsrevyn
För sina revyer och farser

2008   Gudrun Haglund-Eriksson, Bengtstorp
För att vara en ambassadör för Närkesberg i många sammanhang. För sin entreprenörsanda

2007   Karl-Yngve Sjökvist, Kopparberg
För mångårigt arbete i ett flertal föreningar i Närkesberg

2006   Föreningen Östra Lerbäcks Historia
För sitt arbete med att skriva och ge ut två böcker om Närkesbergs historia

2005   Bo & Signild Karlsson, Folketorp
För att ha lagat mat till många nyårsfester och andra aktiviteter i Byarådets och NIK:s regi

2004   Anders Lindkvist, Emme
För sitt arbete med att dokumentera Närkesbergs historia genom byavandringar och genom att leda arbete med boken om Närkesbergs historia

2003   Ulla-Carin Grafström, Hornrösan
För sitt filmskapande som bl.a. har gett en guldbagge. För att ha ordnat Närkesbergs Filmfestival

2002   Gösta Hjärtsjö, Hjärta
För mångårig insats i NIK
För att ha upplåtit sin loge för NIK:s logdanser

2001   Håkan Falkenström, Gilltorp
För sin insats som ambassadör för Närkesberg i många sammanhang. För att vara med och arrangera auktioner i Toltorp m.fl. platser

2000   Åke Pettersson ”Tösnahultaren”
För mångårig underhållning med dragspel och dansband. För att genom det ha gjort Närkesberg känt

1999   Ann-Marie Jansson, Gilltorp
För sin ideella insats för affären

1998   Närkesbergsrevyn
För revyerna.

1997   Erik Gustafsson, Hällebo
För mångårigt arbete i NIK bl.a. som kassör och lagledare

1996   Ulla Falkenström, Toltorp
För sitt arbete med konst- och hantverksutställningar i Toltorp

1995   John Lindkvist, Berg
För organisera och leda byavandringar. För sin insats för affären mm.

1994   Kjell Jimstad, Berg/Kumla
För sin insats i arbetet att återöppna affären i Nära Dej Närkesberg