Hem / Toltorps Missionshusförening

Toltorps Missionshusförening

Historien om Toltorps Missionshus började omkring 1860 då närkesbergarna tyckte att det var långt för barnen att gå till socknens enda skola i Lerbäck. När socknen inte ville bygga ett skolhus i Närkesberg (som då kallades Östra Lerbäck), beslöt bönderna i trakten att bygga ett skolhus själva. Förutom skolhus skulle det fungera som missionshus eftersom det också var långt till kyrkan i Lerbäck.

Det var Emme Hyttelag som byggde huset, där ägarna av de flesta gårdar i Närkesberg var medlemmar. Masugnen var nedlagd sedan några årtionden men hyttelaget fanns kvar och de ägde skogmark där timmer till huset avverkades. 1864 var det kombinerade skolhuset och missionshuset klart.

1882 hade huset blivit för litet som skola, så Bergs skola byggdes och skolverksamheten flyttades dit. 1907 lades Emme hyttelag ner och 1912 bildades Toltorps Missionshusföreningför att ha hand om huset och verksamheten. Medlemmar i den föreningen är alla som äger lantbruksfastigheter i ett antal byar som i stort sett är hela Närkesberg. Dessutom kan andra personer boende i dessa byar bli medlemmar genom att betala 10 kronor till föreningen. Avgiften för livstidsmedlemskapet har inte höjts på nästan 100 år!

Under första halvan av 1900-talet höll svenska kyrkan gudstjänst en gång i månaden i missionshuset och ungdomsverksamheten var livlig. På senare tid har det minskat till två gudstjänster om året, på Palmsöndagen (söndagen före påsk) och en söndag i början av juli. Missionshusföreningens största sammankomst är den årliga grötfesten som hålls i Bergsgården. 2012-2019 anordnades det julbön på julaftonskvällen med fackeltåg dit.

Den religiösa verksamheten har drivits av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska Kyrkan. Enligt stadgarna ska huset också kunna hyras ut till kristliga sammankomster enligt ”evangelisk-luthersk bekänneslegrund”, till fosterländska och politiska möten samt till jordbruksmöten. Några gånger under senare tid har det varit dop. 2012 skedde den första vigseln i det trivsamma kyrkorummet.

Under somrarna 2013 och 2014 har huset rustats upp med målning, lagning av rötskador och borttagning av nyare tiders ”modernisering”. Det har skett med ideella krafter och ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen.

Adress till missionshuset:
Närkesberg Missionshuset 495
694 98 Närkesberg

Kontaktperson för Toltorps Missionshusförening:
Anders Lindkvist 070-209 55 38 anders.j.lindkvist@telia.com