Hem / Föreningar mm i Närkesberg

Föreningar mm i Närkesberg

Föreningen Östra Lerbäcks Historia
Dokumenterar Närkesbergs historia och har gett ut två böcker om Närkesbergs historia.
hemsida   mail: narkesbergsboken2@telia.com
Kontaktperson: Anders Lindkvist 070-209 55 38

Hjärtasjöns Fiskevårdsområdesförening
Förvaltar fisket i Hjärtasjön och närliggande vattendrag.
mer info
Kontaktperson: Gunilla Linse-Jansson 0583-221 73, 070-664 76 52

Närkesbergs Byaråd
Förvaltar Bergsgården, ordnar fester, har hand om denna hemsida och är bygdens röst mot myndigheter mm.
Mer info  Facebooksida
Ordförande: Ann-Sofie Erixon 0702-83 42 36, as.erixon@telia.com
Bokning av Bergsgården, vaktmästare: Susanne Qvick 0702-77 12 66,susanne.p.qvick@gmail.com

Närkesbergs Hästsportförening
Ägnar sig åt hästsport med bas i Stall Släte.
Kontakt: narkesberg.hsf@hotmail.com 
www1.idrottonline.se/NarkesbergsHSF-Ridsport

Närkesbergs Idrottsklubb
Närkesberg IK sysslar förstås med idrott men också annat som t.ex. att ge ut lokaltidningen NIK-aren.
mer info  Facebooksida
Kontaktperson: Karolina Eriksson, 076-8486467 erikzon#live.se

Storsjöns fiskevårdsområde
Förvaltar fisket i Storsjön, Örgaveln, Långsjön, Svaldresjön m.fl. sjöar och vattendrag i närheten
Information om fiskekortpriser och försäljningställen
Ordförande: Lars Brohmée 0583-34 054, Tillsyningsman: Ken Lampa 0583- 22 088

Toltorps Missionshusförening
Förvaltar Toltorps Missionshus som ägs av alla som äger lantbruksfastighet i Närkesberg. Mer info
Ordförande: Anders Lindkvist 070-209 55 38